bắn đĩa bay thể thao

2022-8-10
bắn đĩa bay thể thao:Khi tập luyện môn Bắn súng thể thao, tường bao quanh trường bắn phải dày ít nhấ
td-universe.com

bắn đĩa bay thể thao Introduction

bắn đĩa bay thể thao Khi tập luyện môn Bắn súng thể thao, tường bao quanh trường bắn phải dày ít nhất 20cm. Có kho cất giữ súng thể thao đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Có khu vực kiểm tra trang thiết bị tập luyện và thi đấu. Có sổ theo dõi quá trình sử dụng súng, đạn thể thao.

bắn đĩa bay thể thao

bắn đĩa bay thể thao Có sổ theo dõi quá trình sử dụng súng, đạn thể thao

bắn đĩa bay thể thao
 Ảnh minh họa – Internet

Đây là nội dung được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch dự thảo tại Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bắn súng thể thao.

Dự thảo quy định yêu cầu chung về cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện như sau: Có tường bao quanh trường bắn dày ít nhất 20cm, chiều cao không thấp hơn mép trên của hàng rào trên không phía trước tuyến bắn để đảm bảo an toàn. Ánh sáng chung tối thiểu 500 lux, ánh sáng mặt bia tối thiểu 1.500 lux. Có kho cất giữ súng thể thao đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Có khu vực kiểm tra trang thiết bị tập luyện và thi đấu. Có sổ theo dõi quá trình sử dụng súng, đạn thể thao.

Có sổ theo dõi người tham gia tập luyện ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, giới tính, nơi cư trú, thời gian tập luyện, chủng loại, nhãn hiệu, số hiệu súng thể thao đang sử dụng. Có bảng hướng dẫn cách sử dụng súng thể thao; bảng trích dẫn quy định của pháp luật về trách nhiệm của vận động viên, huấn luyện viên và các cá nhân có liên quan trong việc sử dụng và bảo quản súng thể thao.

Đảm bảo cho người tham gia tập luyện và thi đấu phải có quần áo, giầy, găng tay chuyên dụng theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Bắn súng thế giới hoặc Liên đoàn Bắn súng Việt Nam. Lối đi riêng từ tuyến bắn lên tuyến bia có vách ngăn an toàn dày ít nhất 02cm, cao ít nhất 2m. Khu vực dành cho khán giả ở phía sau tuyến bắn, cách tuyến bắn ít nhất là 05m.

Dự thảo cũng quy định cụ thể đối với trường bắn cự ly 50m, trường bắn cự ly 25m, trường bắn cự ly 10m dùng cho các loại súng hơi, trường bắn cự ly 10m dùng cho bia di động, trường bắn đĩa bay, trường bắn đạn sơn.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu cần có 20 bệ bắn trở lên đối với trường bắn cự ly 50m, 25m, 10m. Có 02 khung bắn trở lên đối với trường bắn cự ly 10m súng trường hơi di động.

Mỗi huấn luyện viên, hướng dẫn viên hướng dẫn tập luyện không quá 10 người/đợt.

Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn Bắn súng thể thao. Giấy chứng nhận tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn Bắn súng thể thao do cơ quan tổ chức tập huấn cấp.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

bắn đĩa bay thể thao Tags

bắn đĩa bay thể thao ,